Algemene voorwaarden

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die geplaatst worden via de webshops van OneClick Internet (de "Shop"). Lees ze zorgvuldig door voor bestellen.

1. Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de sites, waaronder de programmatuur, teksten, beelden en geluiden, berusten bij de "Shop" en/of bij diegene van wie wij een licentie verkregen hebben. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan zonder onze toestemming de op de sites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken anders dan voor persoonlijk gebruik.

2. Betaling

U kunt op de website betalen met betaalopties van Mollie (o.a. VISA, MasterCard en iDEAL). Voor bedrijven bestaat de mogelijkheid om op factuur te bestellen. Creditcardgegevens worden versleuteld en uitsluitend via een veilige verbinding verzonden. Op uw creditcardoverzicht of bankrekening verschijnt de naam ONEclick internet payments.

3. Levering

Na succesvolle afronding van het betaalproces wordt uw bestelling in behandeling genomen. U ontvangt de bestelling binnen 5 werkdagen of in overleg op een later tijdstip. Mocht een artikel (tijdelijk) niet leverbaar zijn, dan nemen wij contact met u op.

4. Prijzen

De prijzen vermeld op de website zijn exclusief BTW. Voor de bezorging van uw bestelling worden verzendkosten in rekening gebracht.

5. Veiligheid

Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de sites virusvrij zijn en blijven. Wij kunnen de virusvrijheid van de sites echter niet garanderen.

6. Zolang de voorraad strekt

Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.

7. Wijziging voorwaarden

Wij kunnen deze voorwaarden wijzigen. Deze gaan in zodra u een nieuwe bestelling bij ons doet. U geeft daarmee aan akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

8. Klachtenprocedure

Indien u producten in beschadigde toestand ontvangt, dan wel producten ontvangt die niet voldoen aan de kwaliteitseisen die aan het desbetreffende product gesteld mogen worden, verzoeken wij u dit binnen 7 dagen aan ons kenbaar te maken. Hiertoe kunt u contact opnemen met onze klantenservice (klantenservice@oneclick.nl). Onze klantenservice zorgt ervoor dat uw klacht zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

9. Overige toepasselijke voorwaarden

Voor alle bestellingen die u via de "Shop" plaatst, gelden deze voorwaarden. Andere algemene voorwaarden zijn niet van toepassing.

10. Leeftijdsgrens

Personen van 18 jaar en ouder kunnen bestellingen plaatsen via de site.